تاریخ ایجاد: 26خرداد1399, 08:53:38 تعداد بازدید: 52 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: admin
نقش و اهمیت دانش سازمانی و جمعی


رئیس سازمان مرکزی در تماس تصویری و برخط با راهبران سامانه خدمات الکترونیکی بر نقش و اهمیت دانش سازمانی و جمعی تاکید کرد.

  نظرات

آرشیو اخبار:

جلسات و مجامع:

دوره ها و آزمون ها:

دی ان ان