امروز: ۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت

 
منوی سایت
 
 پست الكترونيكي

 
آگهی های تبلیغاتی
 
مشاهده مطلب
ارتباط با ما
-------------------

نام و نام خانوادگی:  سهیل مهاجری
سمت: رئیس سازمان
تلفن تماس: 33336792-077

                                     ******************************************************************************

نام و نام خانوادگی:  مرضیه جمالپور
سمت: معاون آموزشی،فنی و پژوهشی
تلفن تماس: 33325714-077
                                ******************************************************************************


نام و نام خانوادگی:  فرامرز اکباتانی
سمت: معاون برنامه ریزی اشتغال و توسعه تشکل های تخصصی
تلفن تماس: 33336791-077
                                ******************************************************************************

نام و نام خانوادگی:  نرگس خورموجی
سمت: کارشناس برنامه ریزی اشتغال-امور شرکت ها و ثبت نام
تلفن تماس: 33336791-077

                                                               ******************************************************************************

نام و نام خانوادگی:  سمیه بهمنش
سمت:صندوق تعاون و رفاه
تلفن تماس: 33336791-077

                                ******************************************************************************

نام و نام خانوادگی: سمیه بهمنش
سمت: کارشناس روابط عمومی و آموزش
تلفن تماس: 33336793-077

                                ******************************************************************************

نام و نام خانوادگی:  حسن سلیمانی
سمت: مدیر صدورپروانه های گلخانه، دام و شیلات
تلفن تماس: 33336790-077

                                ******************************************************************************

نام و نام خانوادگی:  نرجس چترسحر
سمت: کارشناس صدورپروانه های شیلات و گیاهپزشکی
تلفن تماس: 33336790-077

 ******************************************************************************

نام و نام خانوادگی:  الهام کریمی زاده
سمت: کارشناس صدورپروانه های دام و طیور
تلفن تماس: 33336790-077


 ******************************************************************************

نام و نام خانوادگی:  عبدالکریم بنازاده
سمت: مسئول دبیرخانه
تلفن تماس: 33336792-077          نمابر: 33336792-077

                                ******************************************************************************

                                

                        آدرس دفتر سازمان: بوشهر- چهار راه دادگستری-ساختمان شماره دو سازمان جهاد کشاورزی