امروز: ۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت

 
منوی سایت
 
 پست الكترونيكي

 
آگهی های تبلیغاتی
 
مشاهده مطلب

اركان سازمان عبارتند از :

1- شوراي مركزي

2- شوراي استاني شعبه استان

3- شورا و شعبه شهرستاني

4- مجامع عمومي

5- هيأت هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي