امروز: ۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت

 
منوی سایت
 
 پست الكترونيكي

 
آگهی های تبلیغاتی
 
مشاهده مطلب

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که بزرگ ترین و جامع ترین تشکل تخصصی در بخش کشاورزی ومنابع طبیعی است، سازمانی است مستقل و غیر دولتی که از کارشناسان دانشگاهی واجرایی اعم از دولتی و غیر دولتی بر اساس قانون مصوب مجبس شورای اسلامی تشکیل شده است.

کارشناسان این بخش که بیشترین جمعیت رادر بین کارشناسان سایر بخش ها دارند، در طول سالیان متمادی گذشته به دلایل مختلف نتوانسته بودند از یک تشکل تخصصی و صنفی برای رشد و تعالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احقاق حقوق خود بهره بگیرند. با مطرح شدن ایجادسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران از طرف مسؤولین ودست اندرکاران در دولت و سپس در مجلس شورای اسلامی، رؤسای دانشکده های کشاورزی ومنابع طبیعی و دیگر صاحب نظران دانشگاهی و اجرایی کشور آرزوی دیرینه این قشر ازجامعه که بزرگترین مسؤولیت را در فرآیند توسعه پایدار بخش کشاورزی و منابع طبیعی از طریق اشاعه تفکر علمی و گسترش فنآوری های نوین در کنار دانش بومی و تجربه های ارزشمند کشاورزان و در نتیجه ارتقای مدیریت و بهره وری را بر عهده دارند، برآورده گردید. بدین ترتیب قانون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، پس از تصویب در سوم تیرماه 1380 در مجلس محترم شورای اسلامی،در سیزدهم تیرماه 1380 به تایید شورای محترم نگهبان رسید و در نوزدهم تیرماه سال همان سال جهت اجرا به ریاست محترم قوه مجریه ابلاغ گردید و در بیست و پنجم تیرماه سال 1380 توسط ریاست محترم قوه مجریه به وزارت جهادکشاورزی که طبق مفاد قانون مسؤولیت راه اندازی سازمان به عهده آن گذاشته شده بود، به طور رسمی ارجاع شد. بعداز ابلاغ حکم رییس سازمان توسط رئیس محترم جمهوری در سیزدهم مردادماه 1381، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منبع طبیعی جمهوری اسلامی ایران در بیست و سوم مردادماه همان سال با برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی به طور رسمی شروع به کار کرد.

بر همین اساس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان بوشهر نيز به همین منظورو  نیز بهره گیری از توان علمی و فنی دانش آموختگان پس از انتخابات مورخ 26/8/80 کار خود را آغاز نمود.