X

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

1400/10/29

به گزارش روابط عمومی سنم استان، نخستین جلسه حضوری کمیته راهبری مراکز خدمات کشاور...

1400/10/29

اینفوگراف طرح سهم بری دانش از تولید کشاورزی در ایران (سدات)

1400/10/22

رییس سازمان مرکزی با ارسال نامه ای به سازمان نظام مهندسی استان ها، بر اجرای صحیح...

1400/10/22

به گزارش روابط عمومی سنم استان در راستای اشاعه دانش و اطلاعات کشاورزی و ورود دان...

گالری تصاویر